Eesti Filmimuuseum

OBJEKT:
Eesti ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleksi uushoonestus ja väliala

ASUKOHT:
Pirita tee 56, Tallinn, Eesti

AASTA:
2018

TELLIJA:
Eesti Ajaloomuuseum

PINDALA:
Uushoonestus 3 266 m²
Välialad 35 610 m²

ARHITEKTID:
Anto Savi
Margus Soonets
Jürgen Lepper

KOOSTÖÖPARTNER:
Lootusprojekt OÜ
VL Sisearhitektuur

AUHINNAD:
Arhitektuurikonkursi 1. koht
2012

Eesti Kultuurkapirali arhitektuurivaldkonna peapreemia
2018

European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award Nominee
2019

Eesti Filmimuuseum